Mükafatlar

Məzunlar Şəbəkəsinin qeydiyyatdan keçmiş üzvü kimi, qəbul  mərasimləri, qonaqlar üçün mühazirələr, şəbəkələşmə imkanları və s. tədbirlərə xüsusi dəvətlər almağı seçə bilərsiniz.